25 maja 2016

Książka (ale na warsztatach)

Nie ma czasu na pisanie o książkach... Jest go trochę na czytanie (i jest kilka książek, o których mam potrzebę co nieco powiedzieć). Jest czas na spotkania. Ze światem, człowiekiem, naturą, kosem na trawniku...  I spotkanie z książkami. Tym razem Wrocław.
3 maja 2016

Co to właściwie jest demokracja


Demokracja. Bez ogólnie przyjętej definicji.  I pojęcie, i forma to  różne kształty. Wcielana była i jest w życie na rozmaite sposoby. Najczęściej – określana  „w opozycji” do dyktatury i tyranii. Co to właściwie jest (więc) demokracja? Część pierwsza „Książek Jutra”. Potrzebna pilnie dziś.